Print

Prima pagină

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti este o structură universitară subordonată Senatului Universităţii şi are abilitarea de a asigura:

  • formarea iniţială (psihopedagogică şi metodică, teoretică şi practică) pentru studenţii şi absolvenţii învăţământului universitar în vederea obţinerii dreptului de a profesa în învăţământ;
  • formarea continuă a personalului didactic (grade didactice, cursuri de formare continuă);
  • activităţi specifice de cercetare ştiinţifică şi de dezvoltare pedagogică; de asemenea, poate participa la competiţia pentru finanţarea cercetării prin granturi şi proiecte de cercetare/formare/dezvoltare

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) are misiune şi obiective specifice, studenţi proprii înscrişi la programele de pregătire psihopedagogică şi la celelalte programe de studii organizate, personal didactic şi conducere proprie, servicii distincte de secretariat şi evidenţă a activităţii.

Căutare